Jaunākais loģistikas speciālists

Sonarworks & RTU Attīstības Fonds

This is a Full-time position in Rīga posted Jan 26.

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem, sākot no 2. kursa, kuri studē uzņēmējdarbības, loģistikas vai vadības jomās
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 400 EUR/mēn. (20h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 6. februārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Sonarworks” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Sonarworks” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 400 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā loģistikas speciālistaamatā laika posmā no 2018. gada februāra vidus līdz 2018. gada augusta vidum (kopā 6 mēneši), 20 stundas nedēļā.

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 20 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

How to Apply

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 6. februārim (ieskaitot). https://fonds.rtu.lv/lat/content/sia-%E2%80%9Esonarworks%E2%80%9D-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendija-jaunakais-logistikas-specialis?platform=hootsuite