Nodokļu asistenta praktikants

Baker Tilly Baltics & RTU Attīstības fonds

This is a Full-time position in Riga posted Jan 26.

Kam: Latvijas augstāko izglītības iestāžu ekonomikas vai finanšu jomas studentiem, sākot no 3. kursa
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 400 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 7 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 11. februārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

Auditorfirma SIA „Baker Tilly Baltics” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Baker Tilly Baltics” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 400 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Nodokļu asistenta praktikantaamatā laika posmā no 2018. gada februāra vidus līdz 2018. gada septembra vidum (kopā 7 mēneši), 40 stundas nedēļā.

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

How to Apply

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 11. februārim (ieskaitot). https://fonds.rtu.lv/lat/content/sia-%E2%80%9Cbaker-tilly-baltics%E2%80%9D-praktisko-iemanu-veicinasanas-stipendijas-nodoklu-asistenta-pr?platform=hootsuite