Prakses stipendija uzņēmumā SIA “VISMA Enterprise”

SIA “VISMA Enterprise”

This is a Full-time position posted May 29.

Personāla vadības, ekonomikas un vadībzinātņu jomu studentiem no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, sākot no 1. kursa.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 1 ikmēneša stipendijas 350 EUR apmērā (30 stundas nedēļā)  praktisko iemaņu papildināšanai laika periodā no 2019. gada jūnija vidus līdz 2020. gada jūnija vidum (kopā 12 mēnešiem) Jaunākajam finanšu analītiķim prakses vietā.

Vairāk informācijas par stipendiju konkursu atradīsiet mūsu MĀJASLAPĀ - https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/aktualie-konkursi/atvert/jaunakais-finansu-analitikis

How to Apply